Henk Lardée

Henk Lardée is eigenaar van Lardée Advies en Innovatie.

Henk begon in 1995 in het onderwijs. Als bevlogen leraar in Rotterdam – Zuid gaf hij les aan kleuters, maar stond hij ook voor groep 7. Na 5 jaar op Zuid te hebben gewerkt op maakte hij in 2000 de overstap naar Leiden. Op de Teldersschool begon hij in januari 2000 als leerkracht in groep 7. In juni 2000 werd hij hier directeur.

Hany en Henk in het Linnaeushoff

Na een korte tussenstop op het (V)SO als adjunct-directeur personeel & organisatie in Delft startte hij in 2005 als directeur op de Viersprong in Leiden. Na 7 succesvolle jaren (goede resultaten en een stijgend leerlingenaantal (van 125 – 215 leerlingen) stapte hij over naar de Lorentzschool, een zeer grote school (950) voor openbaar basisonderwijs. Zijn volledige C.V. kan je opvragen door een mail te sturen aan henk@lardee.nl.

Henk is mede-initiatiefnemer van denkkracht (2012) in Leiden, heeft samen met de directie van de Morskring,  Paul en Monique van Ark ondersteuning geboden bij het opstarten van de combifunctionarissen in Leiden. Hij heeft trainingen en lezingen gegeven bij diverse instellingen en Hogescholen. Henk coacht, geeft ruimte en gaat bij coaching uit van eigen kracht van de coachee.

Nu na bijna 22 jaar (waarvan 17 jaar) in het primair onderwijs start hij zijn eigen bedrijf: Lardée Advies en Innovatie. Henk verruimt zo zijn mogelijkheden om vanuit een andere positie meer te betekenen voor goed onderwijs.

Kernwoorden: eigen kracht, groei, ruimte, innovatie, verbinding, humor en gezond verstand